ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η είναι το αποτέλεσμα της συντονισμένης πρωτοβουλίας καταξιωμένων επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων στην εφαρμογή συστημάτων ασφάλειας και ποιότητας στις βιομηχανίες τροφίμων και στο χώρο της εκπαίδευσης από τις αρχές της δεκαετίας του ’90. Επιβλέπεται από την Ευμορφοπούλου Αθηνά, MSc, Ασφάλεια των Τροφίμων και του Καταναλωτή και απαρτίζεται από έμπειρους συνεργάτες που με υπευθυνότητα και συνέπεια δίνουν λύσεις στα προβλήματα μιας σύγχρονης επιχείρησης τροφίμων.

Οι εκδόσεις επιστημονικών συγγραμμάτων αποτελούν την νεότερη δραστηριότητα της εταιρίας. Έπεται σειρά βιβλίων σχετικά με την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων στις βιομηχανίες των τροφίμων (Food Safety Management Systems).

Στόχος μας είναι η πλήρης υποστήριξη βιομηχανιών τροφίμων τόσο όσον αφορά τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων που παράγουν όσο και τη διασφάλιση της ποιότητας αυτών σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι τη διάθεση των τελικών προϊόντων.

Βιβλιογραφια

Συγγραματα & Βιβλια

ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ LEVEL 3 IN UNDERSTANDING HOW TO DEVELOP A HACCP PLAN
ΒΙΒΛΙΟ : “HACCP” Η Ποιοτικη Προσεγγιση ΕΚΔΟΣΗ 2η
ΒΙΒΛΙΟ : “HACCP” Η Ποιοτικη Προσεγγιση
blog

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

HACCP : Η Ποιοτική Προσέγγιση

Η ασφάλεια των τροφίμων είναι η σημαντικότερη παράμετρος που πρέπει να τηρείται σε σταθερά, υψηλά επίπεδα για την υγιή λειτουργία μιας επιχείρησης τροφίμων. Η πίεση για τρόφιμα απαλλαγμένα από πάσης …

Η Βιωσιμότητα Των Επιχειρήσεων Τροφίμων Απέναντι Στην Κρίση

Στην προσπάθεια ρεαλιστικής αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κρίσης στην αλυσίδα τροφίμων είναι απαραίτητο να λάβουμε υπ’ όψιν τόσο τις οικονομικές και εμπορικές ανακατατάξεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια όσο …