Είναι Κτηνίατρος με μεταπτυχιακές σπουδές (P.G.Diploma, M.Phil. και Ph.D.) στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων. Έχει μεγάλη πρακτική εμπειρία στον έλεγχο τροφίμων, όπου εργάσθηκε για 30 χρόνια ως Αστυκτηνίατρος και Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ. Υπήρξε καθηγητής της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι Αθήνας. Είναι επιστημονικός συνεργάτης και υπεύθυνος σε ερευνητικά προγράμματα Ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς της αλλοδαπής. Συγγραφέας επιστημονικών συγγραμμάτων και άρθρων, με αξιόλογη διδακτική εμπειρία σε μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών, εξειδικευμένα σεμινάρια και με πλήθος διαλέξεων. Είναι μέλος της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας από το 1979, του Institute of Food Science and Technology (UK) απότο1991 καιτουInternational Association of Fish Inspectors (Canada) απότο2001. Τελευταία, έγινε πρόεδρος του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας.