Σεμινάρια RSPH

1. Ανάπτυξη συστήματος HACCP

Σεμινάρια σχεδιασμένα για προϊστάμενους, διευθυντές παραγωγής, επιστήμονες-μέλη ομάδων HACCP που απασχολούνται στην βιομηχανία τροφίμων. ( 2ωρηγραπτήεξέταση)

Level 3 Award in HACCP for Food Manufacturing

Level 3 Award in Food Safety Supervision for Manufacturing

Θεματικές ενότητες

 • Ανάγκη ύπαρξης των συστημάτων HACCP
 • Νομικές υποχρεώσεις για την παραγωγή ασφαλούς τροφίμου
 • Ανάλυση των αρχών του HACCP
 • Διεξαγωγή ανάλυσης κινδύνου και απόφαση για τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου
 • Προσδιορισμός ΚΣΕ και κρίσιμων ορίων
 • Ανάπτυξη διαδικασιών παρακολούθησης για τα ΚΣΕ και προσδιορισμός των κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών
 • Επαλήθευση συστημάτων HACCP
 • Διαχείριση ενός λειτουργικού συστήματος HACCP

 

2. Επιθεώρησης Συστήματος HACCP

Level 4 Award in HACCP Management for Food Manufacturing

Σεμινάριο σχεδιασμένο για ανθρώπινο δυναμικό που ηγείται του σχεδιασμού, εφαρμογής, διαχείρισης και αξιολόγησης συστημάτων HACCP στην βιομηχανία τροφίμων. (3ωρη γραπτή εξέταση)

Θεματικές ενότητες

 • Παρούσα κατάσταση και συσχετισμός διεθνών οργανισμών που προωθούν το HACCP
 • Η υποστήριξη του HACCP σε εθνικά, διεθνή πρότυπα, το εμπόριο και τις νομικές απαιτήσεις
 • Συσχετισμός προαπαιτουμένων και HACCP
 • Σχεδιασμός της εφαρμογής και επιθεώρησης του συστήματος
 • Αρχές ηγεσίας στην ομάδα HACCP και change management
 • Πρακτική εφαρμογή του συστήματος (validation-verification)

 

3. Σεμινάρια Υγιεινής

Η 2Ε διοργανώνει σεμινάρια σε ενδοεπιχειρησιακή και πολυπεπιχειρησιακή βάση με αντικείμενο την ατομική υγιεινή και υγιεινή τροφίμων . Τα σεμινάρια γίνονται υπό την αιγίδα του Royal Society for Public Health της Αγγλίας (RSPH, UK) και οδηγούν στην απόκτηση διπλώματος κατόπιν γραπτών εξετάσεων.Η θεματολογία των σεμιναρίωνσυμπληρώνεται με την ύλη του ΕΦΕΤ. Το πιστοποιητικό είναι αποδεκτό από τον ΕΦΕΤ

 

Σεμινάρια ΕΦΕΤ

Η 2Ε διοργανώνει, επίσης, σεμινάρια σε ενδοεπιχειρησιακή και πολυπεπιχειρησιακή βάση στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων, με βάση το πρόγραμμα του ΕΦΕΤ.

Η απόκτηση πιστοποιητικού γίνεται από τον ΕΦΕΤ μετά από γραπτή εξέταση.