Σεμινάρια RSPH (Royal Society of Public Health)

1. Ανάπτυξη συστήματος HACCP

Σεμινάρια σχεδιασμένα για προϊστάμενους, διευθυντές παραγωγής, επιστήμονες-μέλη ομάδων HACCP που απασχολούνται στην βιομηχανία τροφίμων ( Με 2ωρη γραπτή εξέταση).

Level 3 Award in HACCP for Food Manufacturing

Θεματικές ενότητες

 • Ανάγκη ύπαρξης των συστημάτων HACCP
 • Νομικές υποχρεώσεις για την παραγωγή ασφαλούς τροφίμου
 • Ανάλυση των αρχών του HACCP
 • Διεξαγωγή ανάλυσης κινδύνου και απόφαση για τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου
 • Προσδιορισμός ΚΣΕ και κρίσιμων ορίων
 • Ανάπτυξη διαδικασιών παρακολούθησης για τα ΚΣΕ και προσδιορισμός των κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών
 • Επαλήθευση συστημάτων HACCP
 • Διαχείριση ενός λειτουργικού συστήματος HACCP
 • σχεδιασμός μελέτης HACCP μέσα από ασκήσεις

 

2. Επιθεώρησης Συστήματος HACCP

Level 4 Award in Managing the HACCP System 

Σεμινάριο σχεδιασμένο για ανθρώπινο δυναμικό που ηγείται του σχεδιασμού, εφαρμογής, διαχείρισης και αξιολόγησης συστημάτων HACCP στην βιομηχανία τροφίμων. (3ωρη γραπτή εξέταση)

Θεματικές ενότητες

 • Παρούσα κατάσταση και συσχετισμός διεθνών οργανισμών που προωθούν το HACCP
 • Η υποστήριξη του HACCP σε εθνικά, διεθνή πρότυπα, το εμπόριο και τις νομικές απαιτήσεις
 • Συσχετισμός προαπαιτουμένων και HACCP
 • Σχεδιασμός της εφαρμογής και επιθεώρησης του συστήματος
 • Αρχές ηγεσίας στην ομάδα HACCP και change management
 • Πρακτική εφαρμογή του συστήματος (validation-verification)