Για μια επιχείρηση τροφίμων η επιθεώρηση είναι ένα δυνατό εργαλείο βελτίωσης της ποιότητας και ως εκ τούτου της ασφάλειας και υγιεινής των προϊόντων της .

Μέσω των επιθεωρήσεων, μια επιχείρηση είναι σε θέση να εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα:

  • των δραστηριοτήτων της διαχείρισης της ασφάλειας των προϊόντων της
  • της συμμόρφωσης με την πολιτική της
  • των δυνατοτήτων του εξοπλισμού της

της επίδοσης των εργαζομένων της

Επίσης, στοιχεία που αφορούν τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού και τον βαθμό ικανοποίησης των πελατών μπορούν να αξιολογηθούν.

Συνεπώς, μέσω των επιθεωρήσεων δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις όχι μόνο να εντοπίσουν τις αδυναμίες της, αλλά και να τις βελτιώσουν. Έτσι, το προσωπικό της επιχείρησης εξοικειώνεται ευκολότερα με την σωστή εφαρμογή του συστήματός της.

Η 2Ε απαρτίζεται από ανεξάρτητους ειδικούς επιθεωρητές τρίτου μέρους, αλλά αναλαμβάνει ωστόσο παντός τύπου επιθεωρήσεις ( εσωτερική, πελατών) οι οποίες πραγματοποιούνται από έμπειρους και άριστα καταρτισμένους συνεργάτες της εταιρείας μας. Με την ολοκλήρωση της επιθεώρησης παρέχεται σχετική αναφορά στην οποία επισημαίνονται όλα τα ευρήματα αυτής και πιθανόν προτάσεις βελτίωσης ή / και προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες.