Είναι Τεχνολόγος Αλιείας και αλιευτικών προϊόντων με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ασφάλεια των Τροφίμων και του Καταναλωτή (M.Sc – Πανεπιστήμιο Teesside, U.K.). Κάτοχος του Advanced Certificate in Applied HACCP Principles του Royal Institute of Public Health της Αγγλίας και πιστοποιημένη Επιθεωρήτρια Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (Auditor). Δραστηριοποιείται ως σύμβουλος επιχειρήσεων τροφίμων στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας και έχει λάβει μέρος σε αρκετές επιθεωρήσεις πιστοποίησης. Εγκεκριμένη εκπαιδεύτρια ΛΑΕΚ (κωδικός 37045) με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας τροφίμων.