Είναι Γεωπόνος απόφοιτος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Master στις βιοτεχνολογικές και διατροφικές επιστήμες και μεθόδους (École nationale supérieure dagronomie et des industries alimentaires (ΕΝSAIA), Université de Lorraine, Nancy, France). Οι γνώσεις της εξειδικεύονται την βιοτεχνολογία τροφίμων, στην τεχνολογία γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, στην ενζυμολογία και την μικροβιολογία τροφίμων. Σήμερα, δραστηριοποιείται ως σύμβουλος επιχειρήσεων τροφίμων στην επίλυση νομοθετικών και τεχνολογικών προβλημάτων αλλά και στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.