Είναι Τεχνολόγος Τροφίμων απόφοιτος του ΑΤΕΙ Αθηνών με μεταπτυχιακό τίτλο στην Καινοτομία Τροφίμων και Ποτών, από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Abertay. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της απέκτησε γνώσεις στο σχεδιασμό και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και συμμετείχε σε project sέρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων. Έχει εργαστεί στον τομέα του ποιοτικού ελέγχου μεγάλων εταιριών τροφίμων και σήμερα δραστηριοποιείται ως σύμβουλος επιχειρήσεων τροφίμων στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.