Είναι Τεχνολόγος Τροφίμων απόφοιτος του ΑΤΕΙ Αθηνών, με πολυετή εμπειρία στην βιομηχανία τροφίμων, στην οργάνωση γραμμών παραγωγής, και στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (HACCP, ISO2200, BRC, IFS, MSC, ASC). Έχει ασχοληθεί με την εφαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων ERPs στην παραγωγή, στην αποθήκευση και την ιχνηλασιμότητα, καθώς και με την εκπαίδευση προσωπικού και τις εσωτερικές επιθεωρήσεις. Σήμερα ασχολείται ως σύμβουλος επιχειρήσεων τροφίμων.