Είναι Γεωπόνος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κατεύθυνση στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και ειδίκευση στην Γαλακτοκομία. Έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων τροφίμων. Ως υπεύθυνος ομάδας HACCP έχει πραγματοποιήσει πληθώρα εσωτερικών επιθεωρήσεων και έχει συμμετάσχει στην εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα υγιεινής και εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Είναι ιδιοκτήτης εταιρίας Μυοκτονίας, Απεντόμωσης και Απολύμανσης χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος αλλά και κατοικημένων χώρων (Attika) με μεγάλη πρακτική εμπειρία. Διδάσκει σε σεμινάρια HACCP και Υγιεινής Τροφίμων που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του RSPH Αγγλίας και είναι μέλος των μητρώων εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ και του ΛΑΕΚ.