Είναι απόφοιτος της Κτηνιατρικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην «Καινοτομία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων» του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έχει μετεκπαιδευτεί στη μικροβιολογία τροφίμων, στο εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης-Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Α.Π.Θ. , συμμετέχοντας σε ερευνητικές εργασίες, δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά. Δραστηριοποιείται ως σύμβουλος επιχειρήσεων τροφίμων, στην συμβουλευτική υποστήριξη ως προς την ασφάλεια και την ποιότητα τροφίμων ζωικής προέλευσης, καθώς και στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.