Είναι Υγιεινολόγος Τ.Ε. (Επόπτης Δημόσιας Υγείας), απόφοιτος του τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής). Δραστηριοποιείται ως σύμβουλος επιχειρήσεων τροφίμων και διαθέτει εταιρεία Απολυμάνσεων-Απεντομώσεων-Μυοκτονιών. Εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, στην αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και στον έλεγχο υλικοτεχνικής υποδομής και διάταξης εξοπλισμού επιχειρήσεων τροφίμων.