Το παρόν βιβλίο είναι καρπός της μακροχρόνιας και άριστης συνεργασίας του συγγραφέα, ως εκπαιδευτή σε ποικίλα θέματα ασφάλειας τροφίμων, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), το Βρετανικό Ίδρυμα RSPH(πρώην RIPH) και τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Καλύπτει όλη τη πορεία εξέλιξης του HACCPκαι επικεντρώνεται στις ποιοτικές προσεγγίσεις ανάλυσης των κινδύνων και αξιολόγησης της επικινδυνότητας. Οι πρακτικές ασκήσεις που περιέχει, βοηθούν στη βαθύτερη κατανόηση της εφαρμογής του HACCP σε βιομηχανίες τροφίμων. Ο αναγνώστης μπορεί όχι μόνο να αντλήσει από αυτό σημαντικές πληροφορίες για τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων και να εξοικειωθεί με την ορολογία του HACCP, αλλά και να το χρησιμοποιήσει, ως πρακτικό οδηγό για να μπορέσει να σχεδιάσει το δικό του λειτουργικό σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων.

περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο -> https://2-e.gr/haccp-η-ποιοτική-προσέγγιση/