Το πρότυπο FSSC 22000 (Food Safety System Certification) πρωτοαναπτύχθηκε το 2004 με σκοπό να καλύψει όλες τις απαιτήσεις πιστοποίησης των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Το 2009 το πρότυπο αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε από τον GFSI (Global Food Safety Initiative) ως ισοδύναμο των προτύπων BRC και IFS.  Ο οργανισμός GFSI θέτει τις απαιτήσεις στις βιομηχανίες τροφίμων που επιθυμούν να ασχοληθούν με το διεθνές εμπόριο και ιδιαίτερα με την αγορά της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Αγγλίας.  Επιπλέον λόγω της κοινής αποδοχής των προαναφερθέντων προτύπων (BRC, IFS), δεν απαιτούνται πλέον πολλαπλές πιστοποιήσεις συστημάτων ασφάλειας τροφίμων και συνεπώς μειώνονται τα κόστη.

Το FSSC 22000 αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) που αφορά επιχειρήσεις οι οποίες επεξεργάζονται και μεταποιούν τρόφιμα (μη περιλαμβανομένης της πρωτογενής παραγωγής και σφαγής ή συγκομιδής) και οι οποίες προμηθεύουν καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων.  Το πεδίο πιστοποίησης του FSSC 22000 περιλαμβάνει και την μεταφορά – επιτόπια αποθήκευση, αν αποτελούν κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίας (π.χ. ωρίμανση τυριού).  Το Πρότυπο είναι εφαρμόσιμο σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων, ανεξαρτήτου μεγέθους και πολυπλοκότητας, κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή μη, δημόσιων ή ιδιωτικών.

Το πρότυπο FSSC 22000  καλύπτει τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 22000:2005 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων – Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων) και των προδιαγραφών για τα Προαπαιτούμενα Προγράμματα (PrPs) που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις τροφίμων (π.χ. παροχές νερού και αέρα, καθαρισμοί, διαχείριση απορριμμάτων, προληπτική συντήρηση), που θεσπίστηκαν από το ΒSI (British Standards Institution) με το PAS 220:2008 (Publicly Available Specification).