Όταν Η Διασφάλιση Της Ποιότητας Γίνεται Εργαλείο Marketing

Η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στις επιχειρήσεις είναι πλέον ιδιαίτερα διαδεδομένη, καθώς συμβάλλει καταλυτικά στην διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας τόσο των προϊόντων μιας επιχείρησης όσο και των προσφερόμενων υπηρεσιών. …